×

ÇİMENTOLAMA

Ölçüm cihazı, sondaj deliği ve kuyu kaplaması arasındaki boşluk (anülüs) doldurulup kapatılarak kuyudaki boruların sağlamlaştırılması için sondaj prosesi öncesinde veya sonrasında çimento kuyuya getirildiğinde kullanılabilmektedir.

Çimentolama işlemi düzgün bir şekilde gerçekleştirildiği takdirde farklı katmanların yalıtımını yapacak, kuyuyu stabilize edecek, korozyonu kontrol edecek ve dolayısıyla çevreyi korumuş olacaktır. Çimentonun kıvamı; stabil bir kuyu elde etmek, gaz sızıntılarını ve olası içme suyu kirliliğini önlemek adına büyük önem taşır.

Genellikle kıvamsız çimento karışımlarından kaynaklanan kötü yapılmış çimentolama işlemleri, hidrolik kırılma operasyonları sırasında oluşan çevre sorunlarının bir numaralı sebebidir. Dolayısıyla kıvamlı bir çimento çamuru elde etmek için ADM olmazsa olmazdır.

KIRMA

Yoğunluk ölçer, operatörlerin karışım yoğunluğunu ve dolayısıyla proses süresince gerçekleştirilen kum tüketimini devamlı kontrol etmesine yardım etmek için mikser kamyonlarda da kullanılabilmektedir. Böylelikle müteahhitler teknik özellikleri takip ederek operasyonların verimliliğini artırma şansı yakalamaktadır.

Bu tür proseslerde kamyonlara yoğunluk ölçer yerleştirmek cihaz için genellikle bazı zorluklar yaratmaktadır. Kamyon sürülürken ve operasyon halindeyken kamyondan gelen titreşimler göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca yüksek derecede aşındırıcı prosesler ölçüm cihazı için ciddi sorunlar oluşturabilir. Ancak ADM’nin basit ve sağlam tasarımı sayesinde sistem bu gibi durumlara karşı koyabilmektedir.