×

Endüstrilerimiz

Alia Instruments çeşitli pazarlarda varlığını sürdüren bir proses kontrol ekipman üreticisidir. Alia Yoğunluk Ölçerleri (ADM’ler) birçok uygulamada sıvı çamurların yoğunluklarının sürekli olarak kontrol edilmesinde kullanılmaktadır. Aşındırıcı ve korozif özellikleri dolayısıyla bu prosesler genellikle zor ve uğraştırıcıdır.

Bu çamurları boru dışından ölçmek için uzun yıllar boyunca gama ışınımı dışında bir seçenek yoktu. Ama Alia Instruments’ın öncülüğü ile artık müşterilere proseslerini kontrol ve optimize etmeleri için sürdürülebilir bir alternatif sunulmaktadır.

Endüstri Seçin