×

TÜNELLEME ENDÜSTRİSİNDE YOĞUNLUK ÖLÇER

Çamur şiltli tünel açma proseslerinde kesme ünitesi, kazı yüzeyine hidrostatik basınç uygulayan basınçlı çamur (bir bentonit süspansiyonu veya kil ve su karışımı) ile doldurmaktadır. Süspansiyon zemine nüfuz etmekte ve doymuş bölgeyi (kalın zemin) ya da geçirgen olmayan bölgeyi (ince zemin) oluşturarak karşı basıncın kazı yüzeyine aktarılmasına neden olmaktadır.

Çamur aynı zamanda yıkıntıyı / toprağı tünel dışındaki çamur ayırma tesisine taşıyan bir transport besiyeri olarak da görev yapmaktadır. Hem besleme hem de dönüş hattında yoğunluğun doğru ölçülmesi bu hidrolik nakil prosesi boyunca oldukça önem taşımaktadır.

ADM hem aşındırıcı malzemelerin sürekli akımlarında kullanılabildiği hem de kentsel alanlarda kabul görmüş, sürdürülebilir ve tehlikesiz bir çözüm sunduğu için bu uygulamada kullanılmaya tam olarak elverişlidir.